Sprzedaż, Działka usługowa, Szczecinek, Miodowa

Nr oferty0504494
Powierzchnia1766.00 m2
Cena35 000 PLN
Cena za m220 PLN
Agent prowadzący

Marek Wasielewski
Pośrednik lic. zaw. 6368
Tel. +48 94 363 66 17
Tel. kom. +48 602 466 777
email: dom-styl@o2.pl
REZERWACJA!
DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NA OSIEDLU RACIBORKI.
SZCZECINEK UL. MIODOWA.
MOŻLIWA ZAPŁATA W WALUCIE EURO.

Działka nr 52/8 o pow. 1766 m2 położona w Szczecinku przy ul. Miodowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek działka oznaczona jest symbolem U/MN6:
- funkcja podstawowa - zabudowa usługowa,
- funkcja uzupełniająca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy (m. in.):
- maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. działki budowlanej,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. działki budowlanej,
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2,
- maksymalna wysokość zabudowy - 9 m,
- maksymalna wysokość do górnej krawędzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m, 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej dachy dwu lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachowych od 27 do 45 stopni, dla pozostałej zabudowy nie ustala się,
- dopuszczalne są wolnostojące budynki towarzyszące - garaże, budynki gospodarcze,
- dopuszczalne jest sytuowanie budynków w granicy działki budowlanej z zachowaniem określonych na rysunku planu linii zabudowy. Budynek stojący na granicy nie może mieć więcej niż jedną kondygnację i nie może być dłuższy niż 25% długości granicy, przy jakiej jest położony.
Działka znajduje się w obszarze ochrony urządzeń melioracyjnych.

Media: prąd, woda i kanalizacja znajdują się w pobliskiej drodze.
W pobliżu działki przebiega linia niskiego napięcia.

Wymiary działki: ok. 31m x 57 m.

Klasy gruntów: RIVb grunty orne; RV grunty orne.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Wraz z działką sprzedawany jest udział w działce nr 52/7 stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną.

Dojazd do działki drogą gruntową, ok. 600 m od drogi asfaltowej.

Na sprzedaż przeznaczone są także działki sąsiednie.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Powrót do listy ofert