Sprzedaż, Działka pod bud. 1-rodz., Szczecinek, Żeglarska

Nr oferty0504511
Powierzchnia1212.00 m2
Cena130 000 PLN
Cena za m2107 PLN
Agent prowadzący

Marek Wasielewski
Pośrednik lic. zaw. 6368
Tel. +48 94 363 66 17
Tel. kom. +48 602 466 777
email: dom-styl@o2.pl

TRZESIEKA - NIEZWYKŁE OSIEDLE SZCZECINKA!
NA SPRZEDAŻ DZIAŁKA BUDOWLANA W POBLIŻU JEZIORA TRZESIECKO.

Działka budowlana o pow. 1212 m2, częściowo ogrodzona, obsiana trawą, teren równy, lekko pochyły. Na działce znajduje się pomieszczenie gospodarcze i wc z przyłączami w niedużej drewnianej altanie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 32 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenów oznaczonych symbolem 32MN ustala się:
- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem lokalizacji budynków usługowych i pomocniczych;
- lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego, wyłącznie jako wolnostojącego;
- powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej,
- wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych lub usługowych do 12 m, przy czym nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie poddasza użytkowego, dla budynków pomocniczych do 5,5 m,
- dachy: strome dla budynków mieszkalnych lub usługowych; o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 stopni dla budynków pomocniczych.
Na terenach oznaczonych symbolem 32 MN, ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne, dla określenia możliwości posadowienia budynków, zachodzi konieczność wykonania wcześniejszych badań geotechnicznych gruntu.
Do czasu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się zagospodarowanie budowlami sportowo-rekreacyjnymi lub lokalizację jednego budynku o funkcji usług gastronomicznych.
Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie".

Wymiary działki: ok. 51m x 24m.

Media: prąd, woda i kanalizacja znajdują się na działce, gaz znajdują się w drodze - w ulicy Żeglarskiej.
Przez teren działki przebiegają dwie linie kanalizacji tłocznej.

Dojazd drogą polbrukową (ul. Żeglarska).

Klasy gruntów: grunty rolne RV.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Istnieje możliwość dokupienia działki sąsiedniej.

Działka obciążona jest służebnością drogowo-gruntową, polegającą na możliwości przejazdu i przechodu przez działkę do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela, bądź współwłaściciela sąsiedniej działki gruntu nr 126/2, a także służebnością przesyłu na czas nieograniczony, polegającą na prawie korzystania z nieruchomości, na której została wybudowana sieć kanalizacji tłocznej dn 225 i dn 90 w pasie o szerokości 5m, na długości 25mb, a następnie konserwacji i naprawy sieci kanalizacyjnej.

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Powrót do listy ofert