Sprzedaż, Działka usługowa, Szczecinek, Miodowa

Nr oferty0504521
Powierzchnia1606.00 m2
Cena48 000 PLN
Cena za m230 PLN
Agent prowadzący

Marek Wasielewski
Pośrednik lic. zaw. 6368
Tel. +48 94 363 66 17
Tel. kom. +48 602 466 777
email: dom-styl@o2.pl
DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE NA OSIEDLU RACIBORKI.
SZCZECINEK UL. MIODOWA.
MOŻLIWA ZAPŁATA W WALUCIE EURO.

Działki o równym ukształtowaniu terenu, porośnięte trawą, miejscami występujące samosieje młodych drzew i krzaków.

Powierzchnie, klasy gruntów, wymiary oraz ceny działek:
- działka nr 52/3: pow. 1576 m2; klasy gruntów: RIVb, RV - grunty orne; wymiary: ok. 27m x 58m; cena 78 000 zł;
- działka nr 52/5: pow. 1606 m2; klasy gruntów: RIVb - grunty orne, ŁIV - łąki trwałe; wymiary: ok. 28m x 58m; nowa niższa cena 48 000 zł;
- działka nr 52/8: pow. 1766 m2; klasy gruntów - RIVb, RV - grunty orne; wymiary: ok. 31m x 57m; SPRZEDANE.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek działki oznaczone są symbolem U/MN6:
- funkcja podstawowa - zabudowa usługowa,
- funkcja uzupełniająca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy (m. in.):
- maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% pow. działki budowlanej,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% pow. działki budowlanej,
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2,
- maksymalna wysokość zabudowy - 9 m,
- maksymalna wysokość do górnej krawędzi elewacji (gzymsu, attyki) - 6 m, 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej dachy dwu lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachowych od 27 do 45 stopni, dla pozostałej zabudowy nie ustala się,
- dopuszczalne są wolnostojące budynki towarzyszące - garaże, budynki gospodarcze,
- dopuszczalne jest sytuowanie budynków w granicy działki budowlanej z zachowaniem określonych na rysunku planu linii zabudowy. Budynek stojący na granicy nie może mieć więcej niż jedną kondygnację i nie może być dłuższy niż 25% długości granicy, przy jakiej jest położony.
Działki znajdują się w obszarze ochrony urządzeń melioracyjnych.

Media: prąd, woda i kanalizacja znajdują się w pobliskiej drodze.
W pobliżu działek przebiega linia niskiego napięcia.

Wraz z działkami sprzedawany jest udział w działce nr 52/7 stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną.

Dojazd do działek drogą gruntową, ok. 600 m. od drogi asfaltowej.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Powrót do listy ofert